Gezondheidsinformatie – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Gezondheidsinformatie

Wij werken samen met verschillende zorgverleners over onderstaande onderwerpen. We maken met elkaar samenwerkingsafspraken en hebben een gemeenschappelijke werkwijze.

Onderaan de pagina vindt u handige gezondheidsinformatie links.

Voor wie is het zorgprogramma Diabetes Mellitus?
Alle patiënten met Diabetes Mellitus die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma Diabetes Mellitus?
Diabetes Mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Bij mensen met suikerziekte kan het lichaam de bloedsuiker (glucosegehalte) niet goed in evenwicht houden. Onbehandeld kan dit leiden tot verschillende complicaties.

De praktijkondersteuner van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Tijdens dit spreekuur worden patiënten met Diabetes Mellitus begeleid om het glucosegehalte in het bloed zo goed mogelijk te reguleren, zodat klachten en complicaties beperkt blijven of worden voorkomen. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts. Daarnaast komt u een keer per jaar op controle bij uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van Diabetes Mellitus
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor Diabetes Mellitus samen met andere zorgaanbieders in en rondom
Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen. Na overleg met uw huisarts of praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar één of meerdere van de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Pedicure
• Podotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma Diabetes Mellitus? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Meer informatie over diabetes vindt u op:
• www.thuisarts.nl
• www.diabetesfonds.nl
• www.kijkopdiabetes.nl
• www.dvn.nl
De Diabetes Vereniging Nederland behartigt de belangen van mensen met diabetesmellitus.Op deze site vindt u ook veel informatie over diabetes mellitus.

De zorgprogramma’s van Gezondheidscentra Samen Gezond
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM2) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE).

Voor wie is het zorgprogramma COPD?
Alle patiënten met COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem), die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma COPD?
Bij patiënten met COPD is sprake van een (chronische) ontsteking van de luchtwegen. COPD ontstaat meestal door langdurig contact met schadelijke prikkels, zoals roken.

De praktijkondersteuner (POH) van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten met COPD. Aangezien de behandeling en leefregels bij COPD soms ingrijpend zijn, kunt u hierbij goede ondersteuning gebruiken. De praktijkondersteuner geeft deze ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding bij stoppen met roken, advies, instructie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u ervaart bij het omgaan met COPD. Bovendien voert de praktijkondersteuner professionele longfuncties (spirometrie) uit in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van COPD
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor COPD samen met andere zorgaanbieders in en rondom Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen. Na overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg
• Logopedist

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het zorgprogramma COPD? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Voor meer informatie over COPD vindt u op:
• www.thuisarts.nl
• www.longfonds.nl
Het Longfonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Longfonds behartigt de belangen van mensen met astma en COPD. Op de site staat veel informatie over COPD.
• Klik hier voor de COPD risicotest
• Programma Beter leven met COPD
Dit is een zelfmanagementprogramma voor mensen met COPD.

De zorgprogramma’s van Gezondheidscentra Samen Gezond
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE).

Voor wie is het zorgprogramma CVRM?
Het zorgprogramma CVRM (CardioVasculair Risico Management) is voor alle mensen die al een hart- of vaatziekte hebben of hebben gehad (beroerte, TIA, hartinfarct, angina pectoris, etalagebenen) en onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma CVRM?
Het doel van deze zorg is om de hart- of vaatziekte die de patiënt al heeft, niet erger te laten worden of om een nieuwe hart- of vaatziekte te voorkomen. Hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen van het houden van de eigen regie en de leefstijl, zoals voeding en beweging.

De praktijkondersteuner van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten mensen die al een hart- of vaatziekte hebben of hebben gehad. De praktijkondersteuner geeft informatie en advies, begeleidt bij het stoppen met roken en geeft instructie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u ervaart. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van uw hart- of vaatziekte
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor CVRM samen met andere zorgaanbieders in en rondom Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen. Na overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma CVRM? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op:
• www.thuisarts.nl
• www.hartstichting.nl
• www.testuwrisico.nl  Hier kunt u uw risico op hart- en vaatziekten testen.

De zorgprogramma’s van Gezondheidscentra Samen Gezond
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma CardioVasculair Risico Management (CVRM) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE).

Psychische zorg in de huisartenpraktijk
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.
Meer informatie kunt u teruglezen in de folder ‘Psychische zorg in de huisartsenpraktijk

Psychische zorg in de fysiotherapiepraktijk
De fysiotherapiepraktijken bieden ook mogelijkheden op het gebied van psychische ondersteuning, zoals deelname aan runningtherapie en/of ontspanningsoefeningen. 

Runningtherapie is een therapie waarbij hardlopen gebruikt wordt als middel om stressgevoelens te verminderen, een betere stemming te verkrijgen, angst/paniekgevoelens te laten afnemen of om aanhoudende vermoeidheid te verminderen. Kortom; hardlopen om je beter te voelen. De runningtherapie wordt verzorgd door Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen en u kunt op onderstaande manieren contact opnemen voor aanmelding of het opvragen van aanvullende informatie:  Meer informatie kunt u teruglezen in de folder ‘Fysiotherapie bij spanning en stress

Telefonisch : 024 – 358 6051
E-mail info@runningtherapie.nl
Website www.fysiotherapie-malden.nl

Naast runningtherapie is het ook mogelijk om deel te nemen aan ontspanningsoefeningen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij onderstaande fysiotherapiepraktijken.

MMFysio

Telefonisch 024 – 358 07 79
E-mail info@mmfysio.nl
Website www.mmfysio.nl

Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen

Telefonisch : 024 – 358 6051
E-mail info@ftmalden.nl
Website www.fysiotherapie-malden.nl

Zorgprogramma zorg rond kanker
Het aantal mensen met kanker neemt, mede als gevolg van de vergrijzing, de komende jaren alleen maar toe. Gelukkig zijn veel vormen van kanker tegenwoordig goed behandelbaar, maar het traject wat een patiënt doorloopt is altijd intensief. Kanker en de behandeling daarvan hebben een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Veel mensen vinden het moeilijk om over kanker te praten, maar het is juist belangrijk om de ziekte bespreekbaar te maken. Op deze manier kan de hulpverlening beter afgestemd worden op de behoefte van de patiënt. In gezondheidscentrum De Kroonsteen in Malden en De Vuursteen in Molenhoek is de werkgroep ‘zorg rond kanker’ actief. Diverse hulpverleners vervullen hierin een actieve rol zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, thuiszorg, psycholoog en diëtist. Deze hulpverleners werken samen, kennen elkaars specialisme en kunnen naar elkaar verwijzen. Ons doel is een integraal aanbod dat goed aansluit op de zorg in het ziekenhuis. We beperken ons daarbij niet tot een specifieke soort kanker of doelgroep, maar houden het aanbod het liefst zo breed mogelijk. Het is mogelijk om een deel van de zorg dichtbij huis of zelfs aan huis te ontvangen.

Luister hier naar een radio interview over de zorg rond kanker die onze praktijken u kunnen bieden.

Informatiefolder, de lastmeter en filmpje
Onderdeel van het programma is een informatieboekje ‘Kanker… en nu?’. Hierin leest u wat onze zorgverleners te bieden hebben. Klik hier om het boekje te downloaden.

De lastmeter is een vragenlijst die ingevuld kan worden om daarna met de arts te bespreken. Uit de antwoorden op de vragen wordt duidelijk welke problemen of zorgen er op dat moment spelen. En of er behoefte is aan extra ondersteuning. Klik hier voor uitleg over de lastmeter en om de lastmeter in te vullen.

We hebben ook een informatiefilm gemaakt over de samenwerking tussen onze zorgverleners.

Kwetsbare Ouderenzorg

Voor wie is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Steeds meer ouderen zijn tot op hoge leeftijd vitaal en sociaal actief. Maar met de toename van de leeftijd kunnen problemen ontstaan. Kwetsbaarheid bij ouderen kan gedefinieerd worden als een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren en het ontbreken van voldoende compenserende factoren.

Een kwart van de zelfstandig wonende ouderen is kwetsbaar.
Van de kwetsbare ouderen is circa 70% fysiek kwetsbaar en circa 60% psychisch of sociaal kwetsbaar.

Wat is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Bij dit zorgprogramma worden (potentieel) kwetsbare ouderen (veelal 75-plus) in de huisartsenpraktijk actief benaderd door de praktijkondersteuner of een wijkverpleegkundige.

Samen met de oudere en evt. mantelzorger worden knelpunten op alle belangrijke leefgebieden besproken. Uw wensen en behoeften vanuit een brede blik op gezondheid en welzijn worden nadrukkelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt in een overleg met meer zorgverlenende disciplines besproken welke voorzieningen of adviezen de oudere zouden kunnen helpen om de zelfredzaamheid te verbeteren of verslechtering te voorkomen. Dit wordt met de oudere en eventueel mantelzorger besproken.

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

 • Uw huisarts
 • De praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige van de huisarts
 • Specialist Ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd)
 • Wijkverpleegkundige
 • Ouderenadviseur
 • Apotheek
 • Geriatrie fysiotherapeut
 • Maatschappelijk werk

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Voor een goede afstemming van de zorg voor kinderen en ouders werken huisartsen, bekkenfysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en apothekers van het gezondheidscentrum samen met:

 • Verloskundigenpraktijk Irene te Groesbeek
 • GGD Gelderland Zuid, team jeugdgezondheidszorg (Consultatiebureau en jeugdartsen)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Kernteam Heumen
 • Kernteam Mook en Middelaar

Er zijn afspraken over wie welke deskundigheid heeft zodat snel en goed naar elkaar verwezen kan worden. We zorgen samen dat we goed geïnformeerd blijven over lokaal en regionaal aanbod. We maken afspraken over informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Wil je zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!
Begin liefst 4 weken voordat je zwanger kunt worden met het slikken van foliumzuur (1 tablet van 0,5 mg). Dus een maand voordat je met voorbehoedsmiddelen stopt. Blijf slikken tot je 10 weken zwanger bent.
Foliumzuur verkleint de kans op een ernstige aandoening van je kindje, zoals een open ruggetje. Je kunt foliumzuur zonder recept o.a. kopen bij de apotheek.

Kijk op www.strakszwangerworden.nl of vraag advies aan je huisarts.

Download hier de folder Wil je zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Handige websites:
www.thuisarts.nl
www.fysiotherapie-malden.nl
www.mmfysio.nl
www.verlosmekundig.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
www.opvoedinforegionijmegen.nl

Stoppen met roken is te leren
Stoppen met roken is voor de meeste rokers moeilijk. Het stoppen zal sneller lukken als u ondersteuning krijgt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen, die met begeleiding stoppen met roken, meer kans van slagen hebben om het niet-roken ook vol te houden.

Professionele begeleiding
Bij Gezondheidscentra Samen Gezond heeft u een aantal mogelijkheden om begeleiding te krijgen bij het stoppen met roken:
• Stopadvies door uw huisarts
• Individuele ondersteuning door een praktijkondersteuner
• Groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ in samenwerking met SineFuma
• Telefonische coaching door SineFuma

Stopadvies door uw huisarts
Indien u wilt stoppen met roken kunt u dit bespreken met uw huisarts. De huisarts bespreekt aan de hand van uw rookgedrag welke mogelijkheden er zijn om te gaan stoppen met roken en kan u verwijzen.

Individuele ondersteuning door de praktijkondersteuner huisarts
De praktijkondersteuners zijn opgeleid om mensen te begeleiden bij het stoppen met roken.
De praktijkondersteuner kijkt samen met u naar uw motivatie en de barrières die u tegenhouden om daadwerkelijk te stoppen, zoals bijvoorbeeld zorgen over mogelijke gewichtstoename. Samen wordt gekeken of er hulpmiddelen of eventueel medicatie wenselijk is. Vervolgconsulten worden in overleg met u gepland.

Groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ door SineFuma
De kracht van een groepstraining ligt in het motiveren van elkaar en de betrokkenheid van de groep. Daarnaast staat de coach voor u klaar om u te begeleiden naar een rookvrije toekomst.
De groepstraining bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur. Na 2 weken voorbereiding stopt u in week 3 van de training (gezamenlijk) met roken.
Besproken worden o.a.: de voor- en nadelen van stoppen met roken; uitleg over medicijnen en nicotinevervangers; advies over hoe u om kunt gaan met trek in een sigaret; hoe u duurzaam kunt stoppen; tips en adviezen op basis van uw persoonlijke situatie; advies over gewicht en beweging.
Aanmelding via www.rookvrijookjij.nl of 076 – 88 95 195

Telefonische coaching door SineFuma
Met een uitgebreid eerste gesprek van 30 minuten en vervolgens 5 telefonische coachmomenten van 20 minuten begeleidt SineFuma u op afstand op momenten die u goed uitkomen.
Aanmelding via www.rookvrijookjij.nl of 076 – 88 95 195

Hulpmiddelen
De combinatie van persoonlijke begeleiding of training met een hulpmiddel (bv nicotinepleisters of medicatie) geeft een grotere kans op een positief resultaat. Dat hoeft natuurlijk niet voor u te gelden. Overleg hierover met de begeleider.

Apps
Er zijn ook apps ontwikkeld die u mogelijk kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken. Kijk op www.ggdappstore.nl. De GGD heeft een aantal apps gescreend.

Vergoedingen
Stopadvies via uw eigen huisarts of praktijkondersteuner zonder ondersteunende medicatie valt onder de basisverzekering. Het eigen risico is hierbij niet van toepassing.
Gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken d.m.v. groepstraining of telefonische coaching wordt eenmaal per jaar vergoed door uw zorgverzekeraar. Nicotine vervangende middelen of medicijnen worden alléén vergoed in combinatie met gedragsmatige ondersteuning. Het eigen risico is hierbij meestal wel van toepassing. Uw verzekeraar kan aanvullende eisen stellen voor het volgen van een stoppen-met-roken-programma. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Begeleiding bij een chronische aandoening
Heeft u een chronische ziekte en neemt u, bij de praktijkondersteuner van uw huisarts, deel aan een zorgprogramma voor diabetes, longziekten of hart- en vaatziekten dan is de stoppen-met roken-begeleiding onderdeel van het programma waaraan u deelneemt. De gedragsmatige ondersteuning (individueel of in een groep) valt dan niet onder het eigen risico. Eventuele nicotine vervangende middelen of medicijnen wél. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u navragen bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Meer informatie
Op diverse websites vindt u meer specifieke informatie over stoppen met roken. Bijvoorbeeld op:
• www.rokeninfo.nl
• www.ikstopnu.nl
• www.thuisarts.nl

Informatie voor jongeren over roken
Op de website van het Trimbos instituut is waardevolle informatie te vinden voor jongeren over roken zoals duidelijke filmpjes en weetjes.
Ga naar jongeren.rokeninfo.nl/themas/stoppen voor meer informatie.

Alcohol, mij’n zorg?!

Bewust omgaan met het nuttigen van alcohol

Door de gezondheidsraad is de norm voor aanvaardbaar alcoholgebruik vastgesteld op:

 • Mannen: maximaal 2 glazen alcohol per dag.
 • Vrouwen: maximaal 1 glas alcohol per dag.
 • Ouderen 55+: maximaal 1 glas alcohol per dag.
 • Drink minimaal 2 aaneengesloten dagen per week geen alcohol om gewoonte te voorkomen.
 • Wilt u een keer meer drinken, drink dan niet meer dan 5 glazen.

Risico’s van alcoholgebruik
Teveel drinken brengt risico’s met zich mee. Dat is ook het geval als u dat al jaren doet en u daar geen problemen van ondervindt. Juist bij het langdurig overschrijden van de aanvaardbare norm groeit de kans op lichamelijke klachten.

Daarnaast bestaat het risico dat u dan meer gaat drinken als u te maken krijgt met bijvoorbeeld stress of persoonlijke problemen. Het kan ook een gewoonte worden om bij spanningen te gaan drinken.

Wist u dat:

 • U steeds iets meer alcohol nodig hebt om je lekker te voelen?
 • Het inslapen met alcohol wel sneller gaat, maar dat de slaap onrustiger is?
 • Mensen die veel alcohol drinken slechter presteren op geheugentests?
 • Alcohol wel calorieën bevat maar geen nuttige voedingsstoffen?
 • Er ook veel suikers zitten in drankjes?
 • Alcohol de afbraak van vet uit de voeding vertraagt?
 • Langdurig alcoholgebruik een verhoogde kans geeft op kanker, hersen-maag- of slokdarmbloedingen, hartritme- en leverstoornissen?

Alcohol op oudere leeftijd
Op oudere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol slechter. Dit komt omdat ouderen minder lichaamsvocht en meer lichaamsvet hebben. Daarnaast werken de lever en nieren minder goed en neemt de lichamelijke weerstand af. Hierdoor leidt eenzelfde hoeveelheid alcohol tot hogere waarden in het bloed, snellere vergiftiging en schade aan organen zoals maag en lever dan bij iemand van jongere leeftijd. Ook vergroot alcoholgebruik de kans op vallen.

Medicijnen in combinatie met alcohol
Alcohol kan de werking van medicijnen versterken, verzwakken of zelfs opheffen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de combinatie van alcohol met slaap- en kalmeringsmiddelen gevaarlijk kan zijn. Raadpleeg de bijsluiter van uw medicijnen of vraag dit na bij uw apotheek of huisarts.

Tips

 • Doorbreek de gewoontes waarbij u gewend was om te drinken.
 • Zoek andere manieren om stress weg te halen: luister naar muziek of ga bijvoorbeeld bewegen.
 • U drinkt graag een glas alcohol bij het avondeten? Probeer eens alcoholvrije wijn, bier of een alcoholvrije cocktail.
 • Houd uw alcoholgebruik een paar weken bij met een alcoholdagboek.
 • Doe mee aan de jaarlijkse actie ‘IkPas’, waarbij u 30 of 40 dagen geen alcohol drinkt. Kijk op www.ikpas.nl
 • Doe de drinktest op www.drinktest.nl
 • Kijk op www.alcoholinfo.nl

Advies
Hoe minder alcohol, hoe beter!
Drinkt u meer alcohol dan wat volgens de norm aanvaardbaar is? Probeer eens een week of drie om u aan de norm te houden.
Lukt dat? Prima. Merkt u dat het niet lukt? Wilt u weer matig alcohol drinken? Neem contact op met uw huisarts.

Informatie en hulp
Wilt u meer informatie of maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik van uzelf of van iemand in uw naaste omgeving? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of hulpverlener. Zij kunnen u voorlichten, begeleiding bieden en eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde instantie.

Schroom niet om ondersteuning te vragen!

Meer algemene informatie vindt u op:

Valpreventie

Ongeveer 17% van de ouderen (65-plussers) is de afgelopen 3 maanden gevallen. De consequenties van een valpartij kunnen grote gevolgen hebben zoals angst voor beweging, slechter gaan lopen, heupfracturen e.d. waardoor de zelfredzaamheid meer in het gedrang komt.

Er kunnen diverse factoren een rol spelen bij het vallen. Bijvoorbeeld het gebruik van medicatie, moeilijk lopen en bewegen, of minder bewegen/sporten, slecht zien, duizeligheid, obstakels binnen en buiten.

Met een integrale aanpak, de afstemming van het aanbod voor valpreventie én het stimuleren veel te bewegen proberen we het risico op vallen te verkleinen.

Welke aanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
In het programma valpreventie stemmen de volgende organisaties hun aanbod op elkaar af:

 • In Beweging Sport met Old Socks en Beweegcollectief Mook&Middelaar
 • Fysiotherapie Malden-Molenhoek, Geriatrie fysiotherapie
 • Ergotherapiepraktijk Lidwien Arts
 • KBO
 • Gezondheidscentrum de Kroonsteen – De Vuursteen
 • ZZG zorggroep
 • Buurtzorg
 • Malderburch centrum voor wonen, welzijn, zorg
 • GGD Gelderland Zuid

Aanbod
Er zijn verschillende trainingen voor diverse doelgroepen;

1.     In Balans
‘In Balans’ is een praktische cursus voor senioren die bang zijn om te vallen.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van anderhalf uur, met een voorlichtingsgedeelte en een praktijkgedeelte. Er wordt onder meer informatie gegeven over onveilige situaties in de eigen woning en suggesties om valpartijen te voorkomen.
Er worden veel praktische oefeningen gedaan, zoals oefeningen voor de algemene fitheid, oefeningen om de benen te versterken, opstaan vanuit stoel en bed, balansoefeningen en tips bij het lopen.

Meer informatie of aanmelden via:
www.inbewegingsport.nl
marian@inbewegingsport.nl
06-13260571

2.     Voorkom vallen, start met trainen
‘Voorkom vallen start met trainen’ is een valpreventieprogramma specifiek voor kwetsbare ouderen. De training duurt 5 weken met 2 bijeenkomsten per week, daarnaast zijn er 3 meetmomenten: bij aanvang, aan het eind en na 3 maanden (follow up).
De training wordt gegeven door een geriatrie fysiotherapeut en een ergotherapeut.
Ook krijgt u het aanbod voor een medicatie beoordeling door de apotheek in overleg met de huisarts.
Tot slot krijgt u een gratis proefles om in beweging te blijven bij Olds Socks of Beweegcollectief Mook&Middelaar.

Aanmelden bij Fysiotherapie Malden-Molenhoek. Telefoonnummer: 024-3580779. De fysiotherapeut zal ook beoordelen of de patiënt in aanmerking komt voor de training.
www.mmfysio.nl

3.     Verantwoord op de (elektrische) fiets!
In vier bijeenkomsten van 2 uur krijgt u:

 • les in de nieuwe (fiets) verkeersregels,
 • les in onderhoud van uw fiets en afstellingen,
 • behendigheidsoefeningen,
 • fietsgymnastiek en
 • tochtjes fietsen door de omgeving waarbij belangrijke en gevaarlijke situaties worden geoefend.

Meer informatie via:
www.inbewegingsport.nl
marian@inbewegingsport.nl
06-13260571

4.     Individuele fietstraining
Hierbij kijken fysiotherapeut en ergotherapeut samen of het nog veilig is om te fietsen en worden de belangrijke vaardigheden om te fietsen getraind. Het aantal lessen is dan afhankelijk van de deelnemer.
www.mmfysio.nl

5.     Algemeen

 • Tips voor gezond bewegen in de Nestor (ledenblad KBO)
 • Er zijn verschillende beweeg/sportmogelijkheden (als primaire preventie) bij Old Socks, of
 • Fysiofitness, ook speciaal voor 65-plussers

Voorbeelden beweegtips Nestor:
Februari 2016
Mei 2016
Oktober 2016
Februari 2017
September 2017

Meer informatie?

Poster ‘neem de stap, blijf vitaal’
Signaleringskaart valpreventie, klik hier
Bent u de afgelopen 3 maanden 1 of meer keer (bijna) gevallen. Praat erover met uw huisarts.
www.veiligheid.nl kijk bij valpreventie

Ieder jaar ik oktober wordt in Gelderland Zuid extra aandacht besteed aan valpreventie met de actie ‘Hup, in de benen‘.  Kijk in de flyer van de GGD voor dagelijkse oefeningen.

Artrose

Veelgestelde vragen met antwoord over artrose:

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gewrichtsvervanging?

Wanneer de pijn of beperkingen zodanig worden dat het je functioneren of plezier in het leven ernstig gaan belemmeren EN conservatieve  behandeling (medicatie + fysiotherapie) hier onvoldoende invloed op heeft, komt u in aanmerking voor een gewrichtsvervangende operatie.

2. Als ik pijnstillers gebruik dan voel ik geen pijn.

a. Hoe weet ik waar voor mijn lichaam de beweeg grens ligt?

Eén van de belangrijkste redenen om pijnstillers voor te schrijven, is juist om in beweging te blijven. Bewegen zorgt ervoor dat de spieren om de aangedane gewrichten sterker worden / blijven waardoor het gewricht beter ondersteund wordt. Dat heeft een gunstige invloed op de pijn. BEWEGEN MET MEDICATIE IS BETER DAN NIET BEWEGEN ZONDER!

b. Kan het kwaad als ik dan door ga?

Soms kan je –zeker als je net begint- na het bewegen wat meer last krijgen. Dat kan een normale reactie zijn, zoals spierpijn. Sowieso is er geen verband tussen de mate van pijn na bewegen en schade aan het gewricht. Wanneer u na bewegen last krijgt van toename van nachtelijke pijn,  zwelling, warmte en startklachten heeft u waarschijnlijk te veel gedaan.

3. Wat zijn de nieuwste behandelmogelijkheden?

De huidige behandelmethoden zijn effectief en er zijn op dit moment geen experimentele behandelingen die effectief zijn. De meest recente  informatie vindt u op www.reumafonds.nl

4.

a. Welke sporten zijn geschikt?

Belangrijk bij bewegen / sporten is dat je er plezier in hebt; dan houd je het immers het langst vol. Al te grote schokbelasting op de gewrichten (zoals bij hardlopen, intensieve balsporten en wintersport) kunt u beter vermijden. Zwemmen, wandelen, fietsen, golfen, fitness en rustig tennissen zijn heel geschikt.

b. Met welke frequentie en intensiteit?

Voor een goede gezondheid wordt geadviseerd u tenminste aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) te houden. Dat wil zeggen: 2.5 per week matig bewegen verdeeld over meerdere dagen én 2 keer per week spierversterkende-, botversterkende- en balansoefeningen uitvoeren.

5. Wat is het beloop van artrose?

Het beloop van artrose wisselt van persoon tot persoon en is niet goed te voorspellen. Soms kunnen klachten een periode heviger zijn en daarna weer afnemen (“flare”). Door medicatietrouw en het in acht nemen van de adviezen kunnen de klachten afnemen.

6. Wat kan ik er zelf aan doen om de klachten te verminderen?

Het is belangrijk om medicatie in te nemen zoals voorgeschreven door de (huis) arts. Daarnaast is voldoende bewegen (zie ook vraag 4) belangrijk. Wanneer u te zwaar bent is het zinvol om wat af te vallen. Ieder kilo minder telt!

7. Zijn er medicijnen op de markt die de artrose kunnen stoppen?

Nee, helaas zijn er geen medicijnen die de artrose genezen. Symptomen als stijfheid, pijn en ontstekingsactiviteit kunnen met medicatie wel beïnvloed worden.

8. Wat is de meerwaarde van fysiotherapie?

In enkele van de voorgaande vragen kwam het belang van bewegen al naar voren. Als het u niet goed lukt om zelf op de goede manier in beweging te komen, het er niet van komt, u te veel hinder ervaart etc. Dan kan de fysiotherapeut u helpen. U krijgt adviezen en een oefenprogramma, gericht op beweeglijkheid, het verbeteren van spierkracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en dergelijke. Na een tijdje kunt u dan zelf aan de slag. Het is belangrijk dat u na de behandeling doorgaat met de oefeningen en het bewegen.

9. Wat kan ik verwachten van een prothese, wat kan ik weer doen mbt sport en werk?

De meeste mensen kunnen na een gewrichtsvervangende operatie hun oude werkzaamheden weer uitvoeren, tenzij het zwaar lichamelijk werk betreft. Sporten met een hoge schokbelasting worden niet geadviseerd (zie ook vraag 4). Knielen lukt niet altijd meer en hurken wordt afgeraden.

10. Wat zijn de nadelen van een prothese?

Ongeveer 1 op de 7 mensen houdt na de operatie last van (ernstige) pijnklachten. De prothese kan uit de kom schieten of er kan na verloop van tijd een revisie nodig zijn (opnieuw plaatsen van een prothese). Verder de risico’s die aan iedere operatie kleven, zoals infectiegevaar ed.

11. Komt de artrose door veel doen met de gewrichten, zoals werk of sport?

Alleen in het geval van zware topsport.

12. Is artrose erfelijk?

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van artrose, zoals leeftijd, gewicht, belasting en inderdaad ook erfelijke aanleg.

13. Hoe lang gaat een kunstgewricht mee?

De huidige prothesen gaan zeker 15 jaar mee. Wanneer het nodig is om op jongere leeftijd een prothese te plaatsen, is er dus een grotere kans dat na verloop van tijd revisie nodig is.

14. Helpt een brace?

Met name bij de knie kan het prettig zijn om een brace te dragen bij belastende activiteiten.

15. Zijn er specifieke aandachtspunten waar ik op moet letten bij het uitoefenen van mijn functie in relatie tot de artrose?

Geadviseerd wordt meer belastende activiteiten te spreiden over de dag en de week. Probeer houdingen af te wisselen (zitten en staan). Uw werkgever, bedrijfsarts en/of arbo-coordinator kunnen hierbij behulpzaam zijn.

16. Heeft afvallen effect op artrose/ de klachten?

Wanneer u te zwaar bent is het verstandig om af te vallen; er is aangetoond dat een paar kilo minder al effect heeft op pijn en functioneren. Bovendien heeft een te hoge BMI een ongunstig effect op de toename van de artrose.

17. Hoe kun je voorkomen dat het erger wordt?

Artrose neemt het minst in ernst toe, wanneer u zorgt voor voldoende beweging en een goed gewicht.

18. Welke behandelingen worden vergoed door verzekeraar?

Advies en consulten bij de huisarts worden vergoed uit de basisverzekering zonder eigen risico. Medicatie, beeldvormende technieken (zoals röntgenfoto’s) en consulten in het ziekenhuis worden vergoed uit de basisverzekering, maar mét eigen risico. Fysiotherapie voor heup- en knieartrose wordt twaalf behandelingen vergoed uit de basisverzekering (helaas met een eigen risico). Verder wordt fysiotherapie vergoed uit de de aanvullende verzekering, afhankelijk van het door u gekozen pakket. Na een gewrichtsvervangende operatie wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling.

Bij de diëtist wordt 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering (helaas geldt hier ook het wettelijk eigen risico). Vanuit een aanvullende polis is er nog extra vergoeding mogelijk afhankelijk van de soort polis.

19. Is het schadelijk voor de verdere ontwikkeling van mijn heup/knie-artrose als ik

regelmatig pijnstillers gebruik en wordt het daardoor niet erger?

Nee, zie ook vraag 2.

Wilt u deze vragen en antwoorden downloaden, klik dan hier.

Inleiding
Huidkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker. De laatste jaren stijgt het aantal nieuwe huidkankers enorm. De belangrijkste oorzaak is UV-straling door de zon en de zonnebank. Sinds de jaren zestig zijn we steeds vaker in de zon. En wordt de zonnebank door veel mensen gebruikt. Daarnaast worden we steeds ouder. Overmatige blootstelling aan UV-straling leidt tot huidschade en ook tot huidkanker.

Er zijn verschillende vormen van huidkanker:

 • Er zijn huidkankers die vrijwel nooit uitzaaien. Een voorbeeld daarvan is het basaalcelcarcinoom.

 • Daarnaast zijn er huidkanker vormen die een risico hebben op uitzaaiing. Deze zijn goed te behandelen als ze snel opgemerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn plaveiselcel-carcinoom en het melanoom.

Samenwerking huisarts & dermatoloog (huidarts)
De huisarts ziet steeds vaker mensen in zijn spreekkamer die zich zorgen maken over verdachte vlekjes en plekjes op hun huid. Eerst beoordeelt uw huisarts of het wel of geen onschuldig plekje is. Ook bekijkt de huisarts of aanvullend onderzoek nodig is. Daarna bepaalt de huisarts of hij uzelf kan behandelen of u doorstuurt naar de dermatoloog. Huisartsen en dermatologen hebben duidelijke afspraken gemaakt over hun samenwerking.

Hoe werkt dat in de praktijk
Voor u als patiënt betekent dit dat u vaker door uw eigen huisarts behandeld wordt en minder snel wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Uw huisarts is extra bijgeschoold in het herkennen en behandelen van de verschillende vormen van huidkanker. Uw huisarts weet ook wanneer het nodig is om u door te sturen naar de dermatoloog voor onderzoek of behandeling. Dit bespreekt de huisarts dan met u. Omgekeerd kan het zijn dat de dermatoloog na een behandeling in het ziekenhuis voor controle van de huid weer terug verwijst naar de huisarts.

Voordeel
Deze verandering betekent dat u vaker in een vertrouwde omgeving wordt geholpen door uw eigen huisarts. Dit kan voor u minder spanning geven. En scheelt u reistijd naar het ziekenhuis. Bovendien komt behandeling bij de huisarts niet ten koste van uw eigen risico. Alleen bij medische redenen gaat u voor een behandeling naar het ziekenhuis. Daar is de dermatoloog verantwoordelijk voor uw zorg. Dit alles gebeurt in overleg met u. De resultaten daarvan krijgt uw huisarts natuurlijk altijd weer te horen.

Veelgestelde vragen
Weet de huisarts wel genoeg?

  • Ja, daar kunt u op vertrouwen: uw huisarts heeft extra nascholing gevolgd.
  • Als de huisarts twijfelt kan hij of zij een beroep doen op de kennis van de dermatoloog.

Hoe zit het met het eigen risico?

  • Telefonische contacten, behandeling en bezoeken bij uw huisarts vallen buiten uw eigen risico.
  • Als uw huisarts extra onderzoek moet aanvragen bij een laboratorium of een röntgenfoto valt dat wèl onder uw eigen risico.
  • Behandelingen, onderzoeken in het ziekenhuis vallen altijd onder uw eigen risico.

Loop ik de kans dat ik later toch nog bij de huidarts (dermatoloog) terecht kom?

 • Dat zou kunnen, bijvoorbeeld als na onderzoek blijkt dat u verdere zorg in het ziekenhuis nodig heeft.

Klik hier voor de complete informatiefolder .

Handige links

Dementie is heel ingrijpend. Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie, komt er veel op u af. Hoe weet u of het werkelijk om dementie gaat? Welke hulp is er voor u en/ of uw naaste beschikbaar? In deze Dementiewijzer vindt u handreikingen waar u in de gemeente Heumen terecht kunt voor informatie en ondersteuning:

Dementiewijzer gemeente Heumen

Maasburen is een dorpsplatform met informatie over activiteiten, nieuws, hulp etc. over de gemeente Mook en Middelaar.

Kijk op de website  van Heumen Beweegt voor activiteiten in de Gemeente Heumen.

Kijk op de website van Move voor activiteiten in de Gemeente Mook en Middelaar.

Dé plek om  vrijwilligerswerk te vinden in Zuid-Oost Gelderland. 10 Vrijwilligerscentrales in de regio werken samen om het vrijwilligerswerk een boost te geven. Ambitieus en innovatief!
Kijk voor meer informatie op de website: www.geldersehanden.nl

Wat is het doel van Thuisarts.nl?
Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken de website om uitleg te geven aan hun patiënten.

Wanneer u klachten heeft of vragen over uw gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op internet. Huisartsen vinden het belangrijk dat u op internet betrouwbare informatie krijgt, zonder reclames. Daarom hebben huisartsen deze website voor u samengesteld. Zodat u voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts informatie kunt vinden.

Wat biedt Thuisarts.nl?
Op Thuisarts.nl vindt u duidelijke en begrijpelijke medische informatie. U kunt zoeken op de beginletter van een onderwerp, op lichaamsdeel of met een zoekwoord. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als; Waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder? Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg.
Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten, en wanneer u de huisarts moet bellen.

Wat kunt u verwachten van Thuisarts.nl?
Thuisarts.nl is samengesteld door medisch deskundigen, dus wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar. De informatie wordt actueel gehouden en aangepast aan nieuwe richtlijnen. Thuisarts.nl is onafhankelijk: er staat geen reclame op de website en wordt niet gesponsord.

Wanneer gebruikt u Thuisarts.nl?
U kent vast wel momenten waarin u behoefte heeft aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wilt u na een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in uw omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op uw vragen.

Onderstaande folders kunnen u helpen u goed voor te bereiden op het gesprek met uw zorgverlener. Klik op de betreffende link voor een download van de folder.

In de GGD AppStore staan allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Alle GGD’en leveren zelf hun apps aan voor de AppStore.
Alleen Apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet. Vanuit het principe: “we raden aan”, niet “we raden af”, geeft de AppStore helderheid.

De AppStore is te vinden via: www.ggdappstore.nl. Neem er eens een kijkje en ga aan de slag met Apps die voor u van belang zijn.

Hardnekkige uitslag of een kind met koorts? Ontdek hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. De app ‘Moet ik naar de dokter?’ geeft aan wat u zelf kunt doen om de klachten te verlichten en in welke gevallen u alsnog de dokter moet bellen.

De app is te downloaden in de Appstore (Apple iphone) of Google playstore (Android toestellen) of via de website www.moetiknaardedokter.nl.

Hoe gezond bent u? Doe de persoonlijke gezondheidscheck op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl
Maak, bewaak en verbeter uw gezondheidsrapport:

 • Uw persoonlijke gezondheidsaccount online
 • Wetenschappelijk onderbouwd en breed gedragen
 • Inzicht in uw gezondheid en leefstijladvies op maat
 • Word vitaler en verlaag uw kans op ziekte