Missie en Visie – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Missie en Visie

Stichting Gezondheidscentra Samen Gezond is een samenwerkingsverband van 24 zelfstandige eerstelijnszorgpraktijken in de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar.

Aangesloten zorgpraktijken bij Gezondheidscentra Samen Gezond zijn:

 • Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Beneden
 • Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven
 • Huisartsenpraktijk Molenhoek
 • Huisartsenpraktijk Overasselt
 • Huisartsenpraktijk Mook
 • Service Apotheek Malden en De Vuursteen
 • Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen
 • MMfysio
 • Acupunctuur Malden-Molenhoek
 • Baseline Voedingsadviesburo
 • Ergotherapie in de wijk
 • Footsupport, Praktijk voor (sport)podologie
 • Harting Compressietherapie
 • Irene praktijk voor Verloskunde
 • Logopediepraktijk Malden
 • Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen
 • Osteopathie Malden
 • Pedicurecentrum Malden
 • Praktijk voor Oefentherapie Cesar Melanie Heijmen
 • Simone de Wildt Huid & Oedeemtherapie
 • Sterker sociaal werk
 • Unique Overgangspraktijk
 • Xieje Talent, orthopedagogenpraktijk
 • ZZG zorggroep wijkverpleging Malden

Missie

De stichting stimuleert en ondersteunt wijkgerichte multidisciplinaire samenwerking gericht op gezondheid met name voor inwoners van de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar.

Visie

De aangesloten partijen willen ‘SAMEN GEZOND OP WEG’ zijn door:

 • Met cliënten samen te werken aan het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven vanuit de principes van positieve gezondheid;
 • Afgestemde zorg te bieden als dat voor de cliënt(situatie) belangrijk is, met aandacht voor verbinding tussen zorg, welzijn, wonen en participatie;
 • Een prettige werkomgeving en een stimulerend samenwerkingsklimaat te bieden;
 • Kwaliteitsverbetering en vernieuwing van zorg te realiseren gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven van inwoners;
 • Samen te werken met lokale en regionale partijen op het gebied van zorg en welzijn, met gemeenten en zorgverzekeraars voor wijkgerichte problemen en projecten/innovaties. Voor hen is de stichting een aanspreekbare organisatie.

Kernwaarden/kwaliteiten

 • We versterken/stimuleren zelfregie en zelfmanagement van cliënten bij hun zorgvragen en bieden daarbij persoonsgerichte zorg op maat;
 • We zijn medelevend, hoffelijk, open en eerlijk in het contact naar cliënten/patiënten én collega’s;
 • Wij willen als hulpverleners onderling elkaar en elkaars kwaliteiten kennen;
 • We zorgen voor een goede onderlinge bereikbaarheid en communicatie;
 • We maken duidelijke werkafspraken t.b.v. verschillende cliëntgroepen en komen die na;
 • We leveren een bijdrage aan vernieuwing en innovatie van zorg;
 • Wij vinden ook informeel contact tussen hulpverleners belangrijk als waarde voor een prettig samenwerkklimaat