Privacy – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Privacy

Gezondheidscentra Samen Gezond is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in gezondheidscentrum De Kroonsteen 1 en 8 in Malden, De Vuursteen in Molenhoek en huisartsenpraktijk Overasselt. Binnen onze centra werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en patiëntdossiers. Dat betekent dat bij elke discipline waar u onder behandeling bent, of bent geweest, u een eigen dossier heeft. De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier. De praktijken verwerken diverse persoonsgegevens. Dit is o.a. nodig voor een goede medische behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Alle medewerkers binnen onze gezondheidscentra hebben een beroepsgeheim. U mag van ons verwachten dat wij zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Ook in de wachtkamer en bij de balie proberen we rekening te houden met uw privacy. U kunt zowel bij de balies van de huisartsenpraktijken als bij de apotheek altijd verzoeken om uw vragen in een aparte spreekkamer te bespreken.

Wij stellen het op prijs als u de privacy van andere patiënten eveneens respecteert door afstand te houden aan de balies.

Klik hier voor de privacyfolder waarin uw rechten en onze plichten beschreven staan.