Ouderenzorg – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Ouderenzorg

Kwetsbare Ouderenzorg

Voor wie is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Steeds meer ouderen zijn tot op hoge leeftijd vitaal en sociaal actief. Maar met de toename van de leeftijd kunnen problemen ontstaan. Kwetsbaarheid bij ouderen kan gedefinieerd worden als een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren en het ontbreken van voldoende compenserende factoren.

Een kwart van de zelfstandig wonende ouderen is kwetsbaar.
Van de kwetsbare ouderen is circa 70% fysiek kwetsbaar en circa 60% psychisch of sociaal kwetsbaar.

Wat is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Bij dit zorgprogramma worden (potentieel) kwetsbare ouderen (veelal 75-plus) in de huisartsenpraktijk actief benaderd door de praktijkondersteuner of een wijkverpleegkundige.

Samen met de oudere en evt. mantelzorger worden knelpunten op alle belangrijke leefgebieden besproken. Uw wensen en behoeften vanuit een brede blik op gezondheid en welzijn worden nadrukkelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt in een overleg met meer zorgverlenende disciplines besproken welke voorzieningen of adviezen de oudere zouden kunnen helpen om de zelfredzaamheid te verbeteren of verslechtering te voorkomen. Dit wordt met de oudere en eventueel mantelzorger besproken.

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

  • Uw huisarts
  • De praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige van de huisarts
  • Specialist Ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd)
  • Wijkverpleegkundige
  • Ouderenadviseur
  • Apotheek
  • Geriatrie fysiotherapeut
  • Maatschappelijk werk

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.