Diabetes Mellitis – Suikerziekte – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Diabetes Mellitis – Suikerziekte

Binnen GC Samen Gezond werken we samen met verschillende zorgverleners over onderstaande onderwerpen. We maken met elkaar samenwerkingsafspraken en hebben een gemeenschappelijke werkwijze.

Wat is het zorgprogramma Diabetes Mellitus?
Diabetes Mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Bij mensen met suikerziekte kan het lichaam de bloedsuiker (glucosegehalte) niet goed in evenwicht houden. Onbehandeld kan dit leiden tot verschillende complicaties.

De praktijkondersteuner van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Tijdens dit spreekuur worden patiënten met Diabetes Mellitus begeleid om het glucosegehalte in het bloed zo goed mogelijk te reguleren, zodat klachten en complicaties beperkt blijven of worden voorkomen. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts. Daarnaast komt u een keer per jaar op controle bij uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van Diabetes Mellitus
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor Diabetes Mellitus samen met andere zorgaanbieders in en rondom
Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen. Na overleg met uw huisarts of praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar één of meerdere van de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Pedicure
• Podotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het zorgprogramma Diabetes Mellitus? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Meer informatie over diabetes vindt u op:
• www.thuisarts.nl
• www.diabetesfonds.nl
• Stichting KIJKsluiter
• www.dvn.nl
De Diabetes Vereniging Nederland behartigt de belangen van mensen met diabetes mellitus.Op deze site vindt u ook veel informatie over diabetes mellitus.

De zorgprogramma’s van Gezondheidscentra Samen Gezond
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM2) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE).Wij werken samen met verschillende zorgverleners over onderstaande onderwerpen. We maken met elkaar samenwerkingsafspraken en hebben een gemeenschappelijke werkwijze.