COPD – Longziekte – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

COPD – Longziekte

Voor wie is het zorgprogramma COPD?
Alle patiënten met COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem), die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma COPD?
Bij patiënten met COPD is sprake van een (chronische) ontsteking van de luchtwegen. COPD ontstaat meestal door langdurig contact met schadelijke prikkels, zoals roken.

De praktijkondersteuner (POH) van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten met COPD. Aangezien de behandeling en leefregels bij COPD soms ingrijpend zijn, kunt u hierbij goede ondersteuning gebruiken. De praktijkondersteuner geeft deze ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding bij stoppen met roken, advies, instructie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u ervaart bij het omgaan met COPD. Bovendien voert de praktijkondersteuner professionele longfuncties (spirometrie) uit in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Tijdens de controle bespreekt de praktijkondersteuner met u:
• Uw welzijn
• Lichamelijk onderzoek
• Geneesmiddelen
• Gezonde leefstijl
• Klachten en eventuele complicaties van COPD
• Wat u zelf kunt doen om de gevolgen van de ziekte te beperken

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?
Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor COPD samen met andere zorgaanbieders in en rondom Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen. Na overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:
• Diëtist
• Fysiotherapeut
• Apotheek
• Thuiszorg
• Logopedist

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het zorgprogramma COPD? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Voor meer informatie over COPD vindt u op:
• www.thuisarts.nl
• www.longfonds.nl
Het Longfonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Longfonds behartigt de belangen van mensen met astma en COPD. Op de site staat veel informatie over COPD.
• Klik hier voor de COPD risicotest
• Programma Beter leven met COPD
Dit is een zelfmanagementprogramma voor mensen met COPD.

De zorgprogramma’s van Gezondheidscentra Samen Gezond
Onze zorgprogramma’s zijn opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Voor zorgprogramma Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) zijn de huisartsen aangesloten bij de regionale Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE).