Zorg rond kanker – GC Samen Gezond – Malden
Header afbeelding
GC Samen Gezond
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Zorg rond kanker

Zorgprogramma zorg rond kanker
Het aantal mensen met kanker neemt, mede als gevolg van de vergrijzing, de komende jaren alleen maar toe. Gelukkig zijn veel vormen van kanker tegenwoordig goed behandelbaar, maar het traject wat een patiënt doorloopt is altijd intensief. K

anker en de behandeling daarvan hebben een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Veel mensen vinden het moeilijk om over kanker te praten, maar het is juist belangrijk om de ziekte bespreekbaar te maken. Op deze manier kan de hulpverlening beter afgestemd worden op de behoefte van de patiënt.

Binnen Gezondheidscentra Samen Gezond is de werkgroep ‘zorg rond kanker’ actief. Diverse hulpverleners vervullen hierin een actieve rol zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, thuiszorg, psycholoog en diëtist. Deze hulpverleners werken samen, kennen elkaars specialisme en kunnen naar elkaar verwijzen. Ons doel is een integraal aanbod dat goed aansluit op de zorg in het ziekenhuis. We beperken ons daarbij niet tot een specifieke soort kanker of doelgroep, maar houden het aanbod het liefst zo breed mogelijk. Het is mogelijk om een deel van de zorg dichtbij huis of zelfs aan huis te ontvangen.

Informatiefolder en filmpje
Onderdeel van het programma is een informatieboekje ‘KANKER… en nu?’. Hierin leest u wat onze zorgverleners te bieden hebben. Klik hier om het boekje te downloaden.

We hebben ook een informatiefilm gemaakt over de samenwerking tussen onze zorgverleners.